Inżynieria oprogramowania

Celem przedmiotu jest nauka obejmująca najważniejsze metodyki i paradygmaty programowania, połączona z doskonaleniem umiejętności programowania.

Słuchacze na zajęciach wcielą się w rolę firmy projektującej oprogramowanie i wykonają projekt: od momentu kontaktu z klientem do wdrożenia, przetestowania i symulowanego utrzymywania.

Literatura

 1. Podana na wykładzie.
 2. Russ Miles, Kim Hamilton: Learning UML 2.0 (jest też polska wersja: UML 2.0. Wprowadzenie)
 3. Robert C. Martin: Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki

Plan zajęć

 1. Wprowadzenie do programowania. Inżynieria i projektowanie oprogramowania.
 2. Język UML.
 3. Metodyki i techniki programowania.
 4. Testowanie i uruchamianie programów.
 5. Organizacja programów wielomodułowych

Wymagania projektowe

 1. Diagramy:
  1. Przypadków użycia (wraz z opisami), aktorzy.
  2. Sekwencji
  3. Stanów
  4. Klas
  5. Komponentów (jeśli potrzebny)
 2. Wybór metodyki
 3. Podział pracy
 4. Wymagania funkcjonalne (podział FURPS)
 5. Wymagania niefunkcjonalne (podział FURPS)
 6. Osadzenie w rzeczywistych rozwiązaniach
 7. Projekt testów
 8. Raport z testów (MANTIS)
 9. Prototyp systemu dla klienta
 10. Umowa licencyjna
 11. Skrócona dokumentacja użytkownika
 12. Użycie repozytorium kodu (polecany GitHub lub BitBucket) oraz system kontroli wersji (CVS/SVN/Mercurial/inny).
 13. Implementacja, gotowy projekt.