Podstawy projektowania systemów informatycznych

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi metodami projektowania aplikacji. Wstęp do inżynierii oprogramowania.

Literatura

 1. Podana na wykładzie.
 2. Russ Miles, Kim Hamilton: Learning UML 2.0 (jest też polska wersja: UML 2.0. Wprowadzenie)
 3. Robert C. Martin: Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki

Plan zajęć

 1. Diagramy ERD. Różnice między modelem fizycznym i logicznym.
 2. Diagramy DFD. Bilans procesów.
 3. Diagramy STD.
 4. Diagram ELH.
 5. Reguły biznesowe, zbieranie wymagania, model FURPS.
 6. Diagramy przypadków użycia (Use Case). Przypadki użycia, scenariusze.
 7. Diagramy klas.
 8. Diagram sekwencji.