Programowanie obiektowe

Celem przedmiotu jest nauka podstawowych nawyków programistycznych oraz wyrobienia umiejętności programisty. Nauka będzie prowadzona w oparciu o język Java. Studenci po zakończeniu tego kursu będą posiadali podstawową wiedzę w pisaniu programów konsolowych i graficznych w tym języku.

Literatura

 1. Kathy Sierra,Bert Bates: Head First Java. Edycja polska (Rusz głową!)
 2. Cay S. Horstmann, Gary Cornell: Java. Podstawy.
 3. Tutorial Oracle

Plan zajęć

 1. Wprowadzenie do algorytmów. Notacja schematu blokowego.
 2. Podstawy języka Java. Wygląd edytora. Proces kompilacji, korzystanie z debugera. Dobre praktyki programistyczne.
 3. Zmienne, stałe, typy. Operacja wejścia/wyjścia, operacje algebraiczne.
 4. Konwersje danych.
 5. Instrukcje warunkowe. Pętle. Funkcje i procedury.
 6. Tablice i łańcuchy.
 7. Pliki i strumienie.
 8. Podstawy obiektowości.
 9. Kolekcje
 10. GUI, JavaFX
 11. Podstawy wielowątkowości