Programowanie w środowiskach zintegrowanych

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z programowanie w środowiskach graficznych. Zajmować się będziemy podstawami programowania GUI, a z czasem – bardziej zaawansowanymi rzeczami. Całość z użyciem JavaFX.

Plan zajęć

  1. Czym jest dobre GUI?
  2. Scene Builder
  3. Model MVC, TableView
  4. Interakcja z userem
  5. CSS – skórki
  6. Persistency: zapisujemy dane do XMLa
  7. Baza danych
  8. Statystyki i wykresy
  9. Deployment