Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z programowanie w środowiskach graficznych. Zajmować się będziemy podstawami programowania GUI, a z czasem – bardziej zaawansowanymi rzeczami. Całość z użyciem biblioteki Qt.

Plan zajęć

  1. Intro to Qt,
  2. Layous, widgets
  3. Signals, slots
  4. Common widgets
  5. Datatypes
  6. Collections
  7. Files
  8. Custom widgets