Systemy ekspertowe

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z zagadnieniami sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych oraz ich zastosowaniami w praktyce. Omówiona zostanie również teoria zbiorów przybliżonych i tablice decyzyjne, rachunek predykatów i perceptów. Poznamy również inne metody reprezentacji wiedzy, w tym wiedzy niepełnej.

Inni prowadzący ten przedmiot:

Literatura

 1. Wakulicz-Deja A., Nowak-Brzezińska A., Simiński R. „Systemy ekspertowe”, Uniwersytet Śląski, e-book (skrypt), Katowice, 2009
 2. Wakulicz-Deja Alicja, materiały wykładowe z przedmiotu „systemy ekspertowe”
 3. Cholewa W., Pedrycz W.: Systemy doradcze. Skrypt. Politechnika Śląska, Gliwice 1987.
 4. Cichosz P.: Systemy uczące się, WNT 2001
 5. Jacobson P.: Introduction to Expert Systems, University of Edinburgh 1985
 6. Jackson P, Introduction to Expert Systems, Addison-Wesley, 1990
 7. Minsky M., Frame-System theory, w: Thinking: Readings in Cognitive Science, red. P. Johnson, P. Wason, Cambridge Univeristy Press, Cambridge 1975
 8. Reichgelt H.. Knowledge representation: an AI perspective. Ablex Publishing Corporation, 1991

Plan zajęć

 1. Podstawowe pojęcia
 2. PC Shell
 3. Wnioskowanie
 4. Tablice decyzyjne: jądra, redukty, relacje nierozróżnialności
 5. Rachunek zdań, predykaty
 6. Percepty
 7. Reprezentacje wiedzy niepewnej
 8. Sieci semantyczne