Systemy sieciowe

Celem przedmiotu jest nauka podstaw programowania w strukturalnym PHP. Studenci poznają najpierw ogólne techniki związane z obsługą aplikacji internetowych, w tym technologii HTML+CSS, a następnie przejdą do pisania własnych dynamicznych aplikacji.

Zwieńczeniem przedmiotu jest projekt bloga internetowego wykonany od podstaw.

Literatura

 1. —Luke Welling, Laura Thomson. PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Helion, Gliwice
 2. —Larry Ullman. PHP6 i MySQL 5. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Helion, Gliwice —
 3. Dan Cederholm. Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawić elastyczność z wykorzystaniem XHTML-a i CSS. Helion, Gliwice
 4. http://webmaster.helion.pl/
 5. http://phpkurs.pl/
 6. http://pl.wikibooks.org/wiki/PHP

Plan zajęć

 1. Wstęp do HTMLa. Znaczniki. Struktura logiczna a opis dokumentu. Narzędzia programisty. CSSy.
 2. Podstawy PHP. Geneza języka. Składnia, zmienne, „typy”, operatory, operacja na łańcuchach, instrukcje warunkowe, pętle, tablice.
 3. PHP ciąg dalszy. Formularze, walidacja formularzy. Wysyłanie wiadomości e-mail.
 4. Łączenie się z bazą danych. Operacje bazodanowe.
 5. Uwierzytelniania. Pliki Cookies
 6. Zaawansowane techniki. Wyrażenia regularne,  data i czas w php.