Technologie internetowe w programowaniu

Celem przedmiotu jest nauka podstaw programowania w środowisku internetu, głównie po stronie klienta z użyciem technologii HTML5, JavaScript, jquery, itp.

Literatura

 1. P. Lubbers, B. Albers, F. Salim, Pro HTML5 Programming, Apress, USA, 2011.
 2. Z. M. Gillenwater, Stunning CSS3: A project-based guide to the latest CSS, New Riders, USA, 2011.
 3. M. Bowers, D. Synodinos, V. Sumner, Pro HTML5 and CSS3 Desing Patterns, Apress, USA, 2011.
 4. A. W. West, Practical HTML5 Projects, Apress, USA, 2012.
 5. A. Freeman, Pro JavaScript for Web Apps, Apress, USA, 2012.
 6. D. S. McFarland, JavaScript & jQuery: the missing manual, O’Reilly, USA, 2012.
 7. http://jquerymobile.com/demos/1.2.0/
 8. https://developer.blackberry.com/html5/
 9. http://try.jquery.com/
 10. http://www.codecademy.com/en/tracks/jquery
 11. http://getbootstrap.com/

 

Plan zajęć

 1. Wstęp do aplikacji internetowych
 2. Przydatne narzędzia internetowe
 3. Bootstrap, Foundation, Zimit
 4. jQuery, AJAX
 5. AngularJS, NodeJS
 6. Html5
 7. Java EE
 8. GIT, BitBucket, SVNs