Projekty

Moje zainteresowania naukowe to mariaż dwóch dziedzin informatycznych: algorytmów analizy danych, ze szczególnym uwzględnieniem grupowania i klasyfikacji oraz systemów ekspertowych.

Systemy ekspertowe stanowią ważną część dzisiejszej informatyki. Przy obecnym szybkim napływie informacji, ich przetwarzanie oraz interpretacja coraz częściej muszą zostać powierzone automatom. Jeszcze do niedawna to ekspert-człowiek dokonywał oceny zastanych warunków i na podstawie swojego doświadczenia podejmował odpowiednią decyzję. Dziś spora część z tych decyzji została powierzona komputerom, które spełniają swoje zadanie w coraz lepszy sposób. Moim zadaniem jest tworzenie takich automatycznych algorytmów, stosowanych w wielu miejscach: od prostych sterowników przemysłowych, po duże systemy doradcze (np. medyczne czy biznesowe).

Zainteresowania zawodowe

 • Analiza danych, data mining
 • Systemy ekspertowe
 • JAVA
 • Python
 • Stream Processing
 • Apache Spark
 • Apache Kafka

Znajomość technologii

Python 70%
Apache Hadoop 75%
Apache Spark 70%
SQL 75%
OpenCV 65%
Microsoft PowerBI 60%
Analiza obrazu 70%
Java SE 60%
H2O.ai 60%
C++/Qt 70%
Linux 80%
English language (CAE) 90%
Ansible 35%
AWS 70%
Apache Kafka 65%
Google Protocol Buffers 70%
Kubernetes 50%
Spring Boot 60%

Wykonane projekty

 • Monte Carlo feature selection and interdependency discovery

  Współpraca z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

  Byłem jednym z wykonawców części eksperymentalno-badawczej, która obejmowała w szczególności:

  • Symulacyjna analiza własności algorytmu MCFS-ID- oprogramowanie i przeprowadzenie analiz przy różnych parametrach losowania i różnych zależnościach miedzy cechami i klasami generowanych obserwacji.
  • Zaprojektowanie oraz implementacja testów regułowej reprezentacji wiedzy na podstawie drzew atrybutów współzależnych wygenerowanych przez algorytm MCFS
  • Projekt i implementacja parsera reguł do formatu respektowanego przez algorytm Apriori.
  • Projekt i implementacja komparatora par współwystępujących atrybutów wygenerowanych przez algorytm MCFS z zestawem reguł asocjacyjnych wygenerowanych przez algorytm Apriori.
  • Przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych porównujących efektywności wykrywania współzależności przez algorytm Apriori i MCFS.
  • Analiza, projekt i implementacja testów efektywności algorytmów MCFS, Apriori, ADX.
 • ABTOW

  Zaprojektowanie warstwy wizualnej dla Automatycznego Biodetektora Toksyczności Ogólnej Wody

  W wyniku współpracy ze spółką abtow.pl wykonałem interfejs webowy monitorujący pracę urządzenia.

 • Bud.pl

  Wykonanie modułu systemu ekspertowego z analizą morfologiczną tekstu

  Byłem jednym z wykonawców systemu ekspertowego realizującego wnioskowanie w dużym zbiorze reguł (~5000) dla systemu wspomagania decyzji w dziedzinie budownictwa.
  Wdrożenie obejmowało wykonanie serwisu analizującego pytanie użytkownika pod kątem zgodności z regułami zapisanymi w bazie wiedzy. Po analizie morfologicznej przeprowadzane jest wnioskowanie mieszane, które udowadnia (bądź nie) postawioną przez użytkownika hipotezę.

  Całość współpracuje z modułem chatbota.