Analiza hierarchicznych i niehierarchicznych algorytmów grupowania dla dokumentów tekstowych

Artykuł konferencyjny
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Tomasz Xięski
Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2009, Vol. 30, No. 2A (83), 245-258
Publication year: 2009

Współczesne moduły automatycznego sprawdzania pisowni dla języka polskiego i angielskiego

Rozdział w książce
Tomasz Jach
Systemy wspomagania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2009, s. 369-376
Publication year: 2009

Finding a relevant document in the clusters of documents’ characteristics

Artykuł w czasopiśmie
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Tomasz Xięski
Intelligent Information Systems 2010, Publishing House of University of Podlasie, ISBN 978-83-7051-580-5, s. 273–283
Publication year: 2010

Gridowe algorytmy grupowania w grupowaniu danych tekstowych

Rozdział w książce
Tomasz Jach
Systemy wspomagania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2010, s. 209-219
Publication year: 2010

Wybór algorytmu grupowania a efektywność wyszukiwania dokumentów

Artykuł konferencyjny
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Tomasz Xięski
Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Vol. 31, Number 2A (89), s. 147-162, 2010
Publication year: 2010

Inference processes in decision support systems with incomplete knowledge

Artykuł w czasopiśmie
Alicja Wakulicz-Deja, Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska
Rough Sets and Knowledge Technology, Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin/Heidelberg, 2011, s. 616-625
Publication year: 2011

Towards a practical approach to discover internal dependencies in rule-based knowledge bases

Artykuł w czasopiśmie
Roman Simiński, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Tomasz Jach, Tomasz Xięski
Rough Sets and Knowledge Technology, Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin/Heidelberg, 2011, s. 232-237
Publication year: 2011

Wnioskowanie w systemach z wiedzą niepełną

Rozdział w książce
Tomasz Jach
Systemy wspomagania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2011, s. 137-146
Publication year: 2011

Wnioskowanie w systemach z wiedzą niepełną

Artykuł konferencyjny
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska
Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2011, Vol. 32, Number 2A (96), s. 377-391
Publication year: 2011

Inference processes using incomplete knowledge in Decision Support Systems - chosen aspects

Artykuł w czasopiśmie
Alicja Wakulicz-Deja, Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska
Rough Sets and Current Trends in Computing, Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin Heidelberg 2012, s. 150-155
Publication year: 2012

Wybrane aspekty wnioskowania w systemach z wiedzą niepełną

Artykuł konferencyjny
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska
. Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2012, Vol. 33, Number 2A (105), s. 465-477
Publication year: 2012

Wyszukiwanie i aktywowanie reguł w systemach wspomagania decyzji z wiedzą niepełną

Rozdział w książce
Tomasz Jach
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2012, s. 195-204
Publication year: 2012

Analiza hierarchicznych i niehierarchicznych algorytmów grupowania dla dokumentów tekstowych

Rozdział w książce
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Tomasz Xięski
Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013
Publication year: 2013

Metoda współczynników niepełności wiedzy w systemach wspomagania decyzji

Artykuł konferencyjny
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska
Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2013, Vol. 34, Number 2A (111), s. 227-238
Publication year: 2013

Metody wyznaczania współczynnika niepełności wiedzy w systemach z wiedzą niepełną

Rozdział w książce
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska
Systemy wspomagania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2013, s. 91-100
Publication year: 2013

Multidimensional clustering data visualization using k-medoids algorithm

Artykuł konferencyjny
Tomasz Jach, Jacek Kocyba
Journal of Medical Informatics & Technologies, 2013, s. 63-70
Publication year: 2013

Optymalizacja procesów wnioskowania z wiedzą niepełną

Doktorat
Tomasz Jach
Katowice, 2014
Publication year: 2014

The incompleteness factor method as a modification of a knowledge base browsing

Artykuł konferencyjny
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska
SPRINGER: Communications in Computer and Information Science, Beyond Databases, Architectures and Structures 2014, s. 201-210
Publication year: 2014