Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Tomasz Xięski
Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2009, Vol. 30, No. 2A (83), 245-258
Publication year: 2009