Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Tomasz Xięski
Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013
Publication year: 2013