Tomasz Jach
Systemy wspomagania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2010, s. 209-219
Publication year: 2010

W tej pracy autor skupi się na gridowych metodach rozpoznawania wzorców w danych. Obecnie, wykorzystuje się te metody jedynie do analizy danych przestrzennych (zwykle dwuwymiarowych, np. geograficznych). Autor wykaże, że metody te można z powodzeniem zastosować również do danych tekstowych.