Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska
Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2013, Vol. 34, Number 2A (111), s. 227-238
Publication year: 2013

W artykule zaproponowana jest metoda współczynników niepełności (IF) służących do modelowania niepełności wiedzy w systemach wspomagania decyzji. w pracy przedstawiono miarę współczynnika niepełności wiedzy oraz wyniki przeprowadzonych eksperymentów i ich interpretację.