Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska
Systemy wspomagania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2013, s. 91-100
Publication year: 2013

W opracowaniu autorzy proponują użycie nowatorskiego rozwiązania – współczynników niepewności (IF) w celu zamodelowania niepewności wiedzy w Systemach Wspomagania Decyzji. Proponowane rozwiązanie bazuje na znanym z literatury podejściu współczynników pewności (CF). W pracy przedstawione są dotychczasowe rezultaty badań oraz wnioski z przeprowadzonych eksperymentów.