Tomasz Xięski, Tomasz Jach
Publication year: 2014

Eksploracja danych może być rozumiana jako proces badania za pomocą „zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych środków” dużych zbiorów danych, celem wykrycia nieznanych i potencjalnie użytecznych wzorców. Coraz częściej algorytmy eksploracji danych wspomagane są graficznymi metodami wizualizacji. Celem pracy jest przegląd darmowych rozwiązań programowych do analizy dużych zbiorów danych, pod kątem możliwości grupowania i wizualizacji skupień.