Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska
Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2011, Vol. 32, Number 2A (96), s. 377-391
Publication year: 2011

Autorzy prezentują nowe podejście do problemu wiedzy niepełnej w systemach wspomagania decyzji. W tym celu stosowane są metody analizy skupień służące grupowaniu reguł w systemie. Artykuł ten przedstawia wyniki badań na temat wpływu parametrów algorytmu grupowania Agnes na jakość grup.