Tomasz Jach
Systemy wspomagania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2011, s. 137-146
Publication year: 2011

Autor proponuje nowe podejście do problemu wnioskowania w sytuacji niepełności wiedzy w systemach wspomagania decyzji. W tym celu wykorzystywane są narzędzia analizy skupień, w szczególności grupowania. Analizowane są wstępne wyniki eksperymentów obliczeniowych oraz przedstawiane są optymistycznie rokujące wnioski.