Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Tomasz Xięski
Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Vol. 31, Number 2A (89), s. 147-162, 2010
Publication year: 2010

Praca przedstawia wyniki wstępnych eksperymentów dotyczących grupowania dokumentów tekstowych przy użyciu k-optymalizacyjnych, hierarchicznych oraz gęstościowych algorytmów analizy skupień. Eksperymenty wykonane dla rzeczywistych zbiorów dokumentów (a właściwie ich charakterystyk) potwierdzają fakt, że wybór algorytmu grupowania ma ogromny wpływ na efektywność (kompletność i dokładność) wyszukiwania informacji w strukturze skupień dokumentów.