Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska
. Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2012, Vol. 33, Number 2A (105), s. 465-477
Publication year: 2012

Autorzy proponują użycie metod analizy skupień (grupowania) do szybkiego wyszukiwania, aktywowania reguł i wnioskowania w złożonych bazach wiedzy z wiedzą niepełną. Artykuł porównuje użycie dwóch algorytmów – AHC oraz mAHC, przedstawiona jest również metoda do wyznaczania optymalnej liczby skupień oraz eksperymenty obliczeniowe potwierdzające zdolność zaproponowanego podejścia do wnioskowania z wiedzą niepełną.