Tomasz Jach
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2012, s. 195-204
Publication year: 2012

W artykule przedstawione są rozważania na temat możliwości użycia metod analizy skupień (grupowania) w celu szybkiego wyszukiwania, aktywowania reguł oraz wnioskowania w złożonych bazach wiedzy w warunkach wiedzy niepełnej. Autor przedstawia dalszy ciąg badań skupiając się na różnicy pomiędzy wynikami osiąganymi przez algorytmy AHC i mAHC. Przedstawiona zostaje również metoda do wyznaczania optymalnej liczby skupień reguł w bazach wiedzy.