Analiza hierarchicznych i niehierarchicznych algorytmów grupowania dla dokumentów tekstowych

Artykuł konferencyjny
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Tomasz Xięski
Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2009, Vol. 30, No. 2A (83), 245-258
Publication year: 2009

Wybór algorytmu grupowania a efektywność wyszukiwania dokumentów

Artykuł konferencyjny
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Tomasz Xięski
Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Vol. 31, Number 2A (89), s. 147-162, 2010
Publication year: 2010

Wnioskowanie w systemach z wiedzą niepełną

Artykuł konferencyjny
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska
Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2011, Vol. 32, Number 2A (96), s. 377-391
Publication year: 2011

Wybrane aspekty wnioskowania w systemach z wiedzą niepełną

Artykuł konferencyjny
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska
. Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2012, Vol. 33, Number 2A (105), s. 465-477
Publication year: 2012

Metoda współczynników niepełności wiedzy w systemach wspomagania decyzji

Artykuł konferencyjny
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska
Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2013, Vol. 34, Number 2A (111), s. 227-238
Publication year: 2013

Multidimensional clustering data visualization using k-medoids algorithm

Artykuł konferencyjny
Tomasz Jach, Jacek Kocyba
Journal of Medical Informatics & Technologies, 2013, s. 63-70
Publication year: 2013

The incompleteness factor method as a modification of a knowledge base browsing

Artykuł konferencyjny
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska
SPRINGER: Communications in Computer and Information Science, Beyond Databases, Architectures and Structures 2014, s. 201-210
Publication year: 2014