Współczesne moduły automatycznego sprawdzania pisowni dla języka polskiego i angielskiego

Rozdział w książce
Tomasz Jach
Systemy wspomagania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2009, s. 369-376
Publication year: 2009

Gridowe algorytmy grupowania w grupowaniu danych tekstowych

Rozdział w książce
Tomasz Jach
Systemy wspomagania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2010, s. 209-219
Publication year: 2010

Wnioskowanie w systemach z wiedzą niepełną

Rozdział w książce
Tomasz Jach
Systemy wspomagania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2011, s. 137-146
Publication year: 2011

Wyszukiwanie i aktywowanie reguł w systemach wspomagania decyzji z wiedzą niepełną

Rozdział w książce
Tomasz Jach
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2012, s. 195-204
Publication year: 2012

Analiza hierarchicznych i niehierarchicznych algorytmów grupowania dla dokumentów tekstowych

Rozdział w książce
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Tomasz Xięski
Systemy wspomagania decyzji, Wakulicz-Deja A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013
Publication year: 2013

Metody wyznaczania współczynnika niepełności wiedzy w systemach z wiedzą niepełną

Rozdział w książce
Tomasz Jach, Agnieszka Nowak-Brzezińska
Systemy wspomagania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2013, s. 91-100
Publication year: 2013